هر جا نیاز به مقاومت به خوردگی، استحکام مکانیکی و قابلیت به جوشکاری باشد تیتانیوم گرید 2 مطرح میشود. وجود همین خصوصیات باعث شده که امروزه برای ساخت مخازن از این رده به وفور استفاده شود. لازم به ذکر است چگالی تیتانیوم و آلیاژهای آن نصف آلیاژهای پایه نیکل است که همین موضوع دلیلی برای جایگاه ویژه ی این آلیاژ در صنایع هوافضا شده است.

مشخصات فنی:
ترکیب شیمیایی