در ترکیب آلیاژی خود دارای 4% درصد وانادیوم و 6% آلومینیوم است که به همین دلیل به آن آلیاژ Ti6Al4V یا Ti64 گفته میشود. وجود عناصری مانند Al و V باعث بهبود خواص مکانیکی و مقاومت به حرارت بسیار خوبی نسبت به سایر رده ها شده است. در واقع میتوان گفت هر جا که به طور هم زمان نیاز به مقاومت مکانیکی و مقاومت به خوردگی و وزن سبک باشد این رده مطرح میشود.قابلیت کارکرد این آلیاژ تا 320 درجه سانتیگراد است.

مشخصات فنی:
ترکیب شیمیایی