یکی از اعضای خانواده آلیاژهای نیکل_مس است. استحکام و چقرمگی بالا در بیش از یک محدوده دما و مقاومت در برابر خوردگی در اکثر محیط های خورنده از خواص این آلیاژ میباشد. اسید هایی همچون اسید سولفوریک در برابر این آلیاژ تقریبا ناتوان است اما این ناتوانی محدود به دما و غلظت است، طوری که در دمای اتاق نباید غلظت بیش از 80% باشد و در حالت جوش غلظت نباید از 15% بیشتر باشد.  در صنایع دریایی و شیمیایی کابرد فراوان دارد.

مشخصات فنی:
ترکیب شیمیایی