لیست موجودی انبار ورق  اینکونل 600

ردیف عنوان ساخت استاندارد سایز(میلیمتر) سایز(میلیمتر) تعداد برگ گواهینامه
1 ورق ایتالیا اینکونل 600 1 1000*2000 2 دارد
2 ورق ایتالیا اینکونل 600 2 1000*2000 2 دارد
3 ورق ایتالیا اینکونل 600 3 1000*2000 2 دارد
4 ورق ایتالیا اینکونل 600 4 1000*2000 2 دارد