لیست موجودی انبار ورق مونل 400

ردیف عنوان ساخت استاندارد سایز(میلیمتر) سایز(میلیمتر) تعداد برگ گواهینامه
1 ورق ایتالیا مونل 400 1 1000*2000 2 دارد
2 ورق ایتالیا مونل 400 2 1000*2000 2 دارد
3 ورق ایتالیا مونل 400 3 1000*2000 2 دارد
4 ورق ایتالیا مونل 400 4 1000*2000 2 دارد
5 ورق ایتالیا مونل 400 6 1000*2000 2 دارد
6 ورق ایتالیا مونل 400 8 1000*2000 2 دارد
7 ورق ایتالیا مونل 400 10 1000*2000 2 دارد
8 ورق ایتالیا مونل 400 15 1000*2000 2 دارد