به عنوان یک سوپر آلیاژ مقاوم به خوردگی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد فراوانی دارد. وجود نیکل در کنار مولیبدن و مس، موجب ایجاد مقاومت عالی 825 در محیط های خورنده کاهنده همچون محلول های اسید سولفوریک و اسید فسفریک است.

چاه های نفت وگاز که در برابر گاز ترش قرار دارند از 825 استفاده میشود چون مقاومت به خوردگی حفره ای دارد. در صنایع دریایی برای فلنج ها که در معرض خوردگی شیاری قرار دارند استفاده فراوان دارند.

مشخصات فنی: