تیتانیوم خالص تجاری CP

در طبقه بندی تیتانیوم آلیاژهای گرید 1 تا 4 تیتانیوم­ به آلیاژهای خالص تجاری یا (CP (Commercially Pure معروف هستند. تیتانیوم گرید 2 از مهم­ترین  آلیاژهای دسته CP بوده و پس از تیتانیوم گرید 5 Ti-64 از پرمصرف­ترین آلیاژهای تیتانیوم می باشد. در دسته­ های آلیاژهای CP اکسیژن و آهن تنها عناصری هستند که میزان آنها تغییر می­کند و مابقی عناصر جز ناخالصی به حساب می ­آیند. ساختار بلوری این آلیاژ آلفا (α) بوده و شکل ­پذیری مناسبی دارد، استحکام آن نیز متوسط و مقاومت به خوردگی آن مناسب می باشد، قابلیت جوشکاری این آلیاژ مناسب گزارش شده است. نکته قابل توجه این است که آلیاژهای تیتانیوم وزن مخصوصی تقریباً نصف آلیاژهای نیکل و آهن دارند لذا در مواردی که وزن سیستم قابل اهمیت است می ­توانند بهترین گزینه باشند. این آلیاژ به دلیل ویژگی­ های منحصر بفرد یک گزینه مناسب برای کاربرد در صنایع شیمیایی، اجزای زیردریایی، صنایع هوایی و همچنین صنایع پزشکی است.

Ti-64 از پرمصرف­ترین آلیاژهای تیتانیوم می باشد. در دسته­ های آلیاژهای CP اکسیژن و آهن تنها عناصری هستند که میزان آنها تغییر می­کند و مابقی عناصر جز ناخالصی به حساب می­ آیند. ساختار بلوری این آلیاژ آلفا (α) بوده و شکل ­پذیری مناسبی دارد، استحکام آن نیز متوسط و مقاومت به خوردگی آن مناسب می باشد، قابلیت جوشکاری این آلیاژ مناسب گزارش شده است. نکته قابل توجه این است که آلیاژهای تیتانیوم وزن مخصوصی تقریباً نصف آلیاژهای نیکل و آهن دارند لذا در مواردی که وزن سیستم قابل اهمیت است می ­توانند بهترین گزینه باشند. این آلیاژ به دلیل ویژگی ­های منحصر بفرد یک گزینه مناسب برای کاربرد در صنایع شیمیایی، اجزای زیردریایی، صنایع هوایی و هم چنین صنایع پزشکی است.

ترکیب شیمیایی آلیاژهای خالص تیتانیوم مطابق استاندارد ASTM B265 و ASTM B348 می باشد.