#تیتانیوم به عنوان یکی از مواد معدنی استراتژیک در جهان شناخته شده و کاربردهای فراوانی در صنایع های‌تک همچون #هوافضا دارد.

https://t.me/titaniumnazariii

#تیتانیوم عضوی از گروه چهارم جدول تناوبی است. این عنصر به شکل مخلوطی از ۵ ایزوتوپ پایدار با اعداد جرمی ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ در طبیعت وجود دارد که از این میان، ایزوتوپ ۴۸ با فراوانی ۷۳/۴۳ درصد فراوان‌ترین ایزوتوپ این عنصر به شمار می‌رود. # تیتانیوم خالص، یک فلز داکتیل با رنگ نقره‌ای مایل به سفید و نقطه ذوب ۳۵۰۰- ۱۶۶۸درجه سانتی‌گراد است. از میان عناصر بین نشین، کربن بیشترین تاثیر و هیدروژن کمترین تاثیر را بر کریستال # تیتانیوم آلفا دارد. بسیاری از ویژگی‌های # تیتانیوم در یک دمای ثابت بسته به شرایط فلز (درصد خلوص، عناصر آلیاژی، پیش- عملیات حرارتی و مکانیکی) متفاوت است. تغییر در ویژگی‌هایی مانند هدایت حرارتی و الکتریکی و رفتار پلاستیکی، ناشی از عیوب کریستالی است.کاهش دما وتشکیل نابجایی سبب افزایش سختی و استحکام شده و با تشکیل حفره در شبکه کریستالی، مدول الاستیک و هدایت الکتریکی را افزایش می‌دهد.

حضور عناصر خارجی، حتی با غلظت کم، اغلب تاثیر زیادی بر ویژگی‌های تیتانیوم خواهد داشت. به‌طور کلی، مقاومت الکتریکی، سختی و استحکام با کاهش خلوص افزایش پیدا می‌کنند.

شماره تماس 02157618

ایمیل بخش فروش: RMU.Sales@arshiaorang.com

ایمیل پشتیبانی: