یکی ازاعضای خانواده آلیاژهای نیکل_کروم_آهن است. مقاومت به خوردگی مناسب در دمای بالا و مقاومت در برابر ایجاد ترک های خوردگی ناشی از یون کلراید خوردگی توسط آب با خلوص بالا و خوردگی NaOH است. این آلیاژ برای صنایع شیمیایی که دارای هیترها، برج تقطیر، کندانسورها و… کاربرد فراوان دارد. در صنایع هوافضا برای قطعات موتور و بدنه که باید در برابر حرارت بالا مقاوم باشند مناسب است. استفاده بالقوه این سوپر آلیاژ در صنایع هسته ای در زمینه ساخت راکتور میباشد.

مشخصات فنی: