تیتانیوم نظری همیشه بهترین

اینکولوی825

اینکولوی آلیاژ 825، یک آلیاژ آهن- کروم با مقداری مولیبدن، مس و تیتانیوم است.

ترکیب شیمیایی آلیاژ به صورتی طراحی شده است که مقاومت استثنایی به بسیاری از  محیط های خورنده دارد.

نیکل به همراه مولیبدن و مس مقاومت قابل توجهی را برای کاهش خوردگی محیط ها مخصوصا آن هایی که شامل اسید سولفوریک و فسفریک هستند، سبب می شود. مولیبدن همچنین به مقاومت در برابر خوردگی ناشی از ترک و حفره کمک می کند. حجم کروم آلیاژ مقاومت به بسیاری از مواد اکسیداسیونی مانند اسید نیتریک، نیترات ها و نمک های اکسیداسیونی را ایجاد می کند. افزودن تیتانیوم با یک عملیات حرارتی مناسب به پایداری آلیاژ در خوردگی کمک می کند.

مقاومت آلیاژ 825 در برابر خوردگی های محلی و عمومی تحت شرایط گوناگون، به آلیاژ کاربرد گسترده ای را می دهد. کاربردها شامل فرآیندهای شیمیایی، کنترل آلودگی، بازیابی بنزین و گاز، تهیه اسید، عملیات های قطعه شویی، بازیابی زباله های رادیواکتیوی هسته ای می باشند.

آنالیز اینکولوی825

S Si C Mn Mo Fe Cr Ni
Max0.03 Max0.5 Max0.05 Max1 2.5-3.5 Min32 19.5-23.5 38-46

خواص فیزیکی

نفوذ پذیری چگالی نقطه ی ذوب دمای ویژه هدایت حرارتی دمای برودتی
1.005 8.14 mg/m3 1370 – 1400 c 440 11.2 196-

دمای کاربردی این آلیاژدر حدود 550 درجه سانتی گراد است

بهترین ها برای شما می باشد

بهترین ها برای شما می باشد

بهترین ها برای شما می باشد

بهترین ها برای شما می باشد

دیگر محصولات ما

 • تیتانیوم گرید 1

  تیتانیوم نظری با بهره گیری از تیم فنی وکارشناسان متخصص
 • تیتانیوم گرید 2

  تیتانیوم نظری با بهره گیری از تیم فنی وکارشناسان متخصص
 • تیتانیوم گرید 4

  تیتانیوم نظری با بهره گیری از تیم فنی وکارشناسان متخصص
 • تیتانیوم گرید 5

  تیتانیوم نظری با بهره گیری از تیم فنی وکارشناسان متخصص
 • تیتانیوم گرید 5ELI

  تیتانیوم نظری با بهره گیری از تیم فنی وکارشناسان متخصص

E m a i l

info@titaniumnazari.com

mehdi.nazari@titaniumnazari.com

behzad.nazari@titaniumnazari.com

C o n t a c t U s

تلفن : 66392020

فاکس : 66391010

تهران بزرگراه فتح کیلومتر4 روبروی فتح11

پاساژ پارس غدیر پلاک 76 فروشگاه نظری

آشنایی با مدیران

 • <?php echo esc_html($alt); ?>
 • <?php echo esc_html($alt); ?>
Device Slider