تیتانیوم نظری همیشه بهترین

تیتانیوم گرید 7

 تیتانیوم گرید 7 به دلیل داشتن پالادیوم در ترکیب خود، مقاوم ترین رده آلیاژ تیتانیوم به خوردگی در محیط های کاهنده است. تیتانیوم گرید 7 با اضافه کردن 0.2 درصد پالادیوم به ترکیب تیتانیوم گرید 2، به منظور بالا رفتن مقاومت آن نسبت به خوردگی در محیط های اسیدی کاهنده، تولید می گردد. همانند گرید 2 دارای شکل پذیری، قابلیت جوشکاری و چقرمگی بسیار خوبی است. تیتانیوم گرید 7 مقاوم ترین آلیاژ تیتانیوم نسبت به خوردگی در محیط های کاهنده است و عموما در صنایع تولید مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.

آنالیز ترکیب تیتانیوم گرید7

Wt% Component
Remainder Titanium
Max.0.0155 Hydrogen
Max. 0.08 Carbon
Max.0.30 Ferrum
Max. 0.25 Oxygen
Max. 0.03 Nitrogen
0.12-0.25 Palladium

بهترین ها برای شما می باشد

بهترین ها برای شما می باشد

بهترین ها برای شما می باشد

بهترین ها برای شما می باشد

دیگر محصولات ما

 • تیتانیوم گرید 1

  تیتانیوم نظری با بهره گیری از تیم فنی وکارشناسان متخصص
 • تیتانیوم گرید 2

  تیتانیوم نظری با بهره گیری از تیم فنی وکارشناسان متخصص
 • تیتانیوم گرید 4

  تیتانیوم نظری با بهره گیری از تیم فنی وکارشناسان متخصص
 • تیتانیوم گرید 5

  تیتانیوم نظری با بهره گیری از تیم فنی وکارشناسان متخصص
 • تیتانیوم گرید 5ELI

  تیتانیوم نظری با بهره گیری از تیم فنی وکارشناسان متخصص

E m a i l

info@titaniumnazari.com

mehdi.nazari@titaniumnazari.com

behzad.nazari@titaniumnazari.com

C o n t a c t U s

تلفن : 66392020

فاکس : 66391010

تهران بزرگراه فتح کیلومتر4 روبروی فتح11

پاساژ پارس غدیر پلاک 76 فروشگاه نظری

آشنایی با مدیران

 • <?php echo esc_html($alt); ?>
 • <?php echo esc_html($alt); ?>
Device Slider