تیتانیوم نظری همیشه بهترین

تیتانیوم گرید 4

تیتانیوم گرید 4 بین رده های تیتانیوم خالص، بیشترین استحکام مکانیکی را دارد. همانند سایر رده های تیتانیوم خالص از مقاومت به خوردگی و شکل پذیری مناسبی برخوردار است. تیتانیوم گرید 4 به نسبت سایر رده های تیتانیوم خالص از مقاومت مکانیکی بالاتری برخوردار است. شکل پذیری مناسب، قابلیت جوشکاری، چقرمگی بالا و مقاومت به شکست بر اثر ضربه، تیتانیوم گرید 4 را تبدیل به گزینه ای مناسب برای کاربردهای ورق کاری نموده است. تیتانیوم رده 4، در تماس با آب دریا، مقاومت به خوردگی منحصر به فردی از خود نشان می دهد. لذا گزینه ای مناسب برای کاربردهای دریایی است. این گرید تیتانیوم خالص دارای خواص عمومی مقاومت به خوردگی در گستره وسیعی از محیط های شیمیایی خورنده است. تیتانیوم گرید 4 مقاومت بسیار مناسبی نسبت به خوردگی در محیط های شیمیایی شامل ترکیبات اکسنده، محلول های قلیایی، محلول های آب نمک، ترکیبات و اسیدهای ارگانیک و گازهای خشک و تر از خود نشان می دهد. هم چنین این فلز مقاومت قابل قبولی نسبت به خوردگی در فلزات مذاب، گازهای کلر و برم تر، اسید نیتریک و محیطهای اسیدی کاهنده رقیق دارد. داشتن مقاومت مکانیکی بالا و چگالی کم، تیتانیوم گرید 4 را تبدیل به رقیبی برای جایگزینی فولاد ضد زنگ در کاربردهای مقاوم به خوردگی نموده است. تیتانیوم گرید 4 برای کاربردهای تا دمای 204 درج سلسیوس طراحی شده و در دماهای بالاتر دچار تردشدگی بین دانه ای (grain boundary embrittlement) و خوردگی بین دانه ای خواهد شد.

آنالیز ترکیب تیتانیوم گرید4

Wt% Component
Remainder Titanium
Max.0.0155 Hydrogen
Max. 0.08 Carbon
Max.0.40 Ferrum
Max. 0.2 Oxygen
Max. 0.05 Nitrogen

بهترین ها برای شما می باشد

بهترین ها برای شما می باشد

بهترین ها برای شما می باشد

بهترین ها برای شما می باشد

دیگر محصولات ما

 • تیتانیوم گرید 1

  تیتانیوم نظری با بهره گیری از تیم فنی وکارشناسان متخصص
 • تیتانیوم گرید 2

  تیتانیوم نظری با بهره گیری از تیم فنی وکارشناسان متخصص
 • تیتانیوم گرید 4

  تیتانیوم نظری با بهره گیری از تیم فنی وکارشناسان متخصص
 • تیتانیوم گرید 5

  تیتانیوم نظری با بهره گیری از تیم فنی وکارشناسان متخصص
 • تیتانیوم گرید 5ELI

  تیتانیوم نظری با بهره گیری از تیم فنی وکارشناسان متخصص

E m a i l

info@titaniumnazari.com

mehdi.nazari@titaniumnazari.com

behzad.nazari@titaniumnazari.com

C o n t a c t U s

تلفن : 66392020

فاکس : 66391010

تهران بزرگراه فتح کیلومتر4 روبروی فتح11

پاساژ پارس غدیر پلاک 76 فروشگاه نظری

آشنایی با مدیران

 • <?php echo esc_html($alt); ?>
 • <?php echo esc_html($alt); ?>
Device Slider